سفارش تبلیغ
صبا

امپراطور احساس

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران وای به حال دگران

امپراطور احساس

دوستم از شوهرش جدا شده بود 

یه دختر کوچولو داره امروز بهش گفتم 

نمیشد به خاطر دخترت به شوهرت فرصت بدی

گفت تو به مردی که تو سرما واسه دخترش کفش

نخریده میگه پول ندارم ولی واسه دوست دخترش

ماشین خریده فرصت میدی؟

 ♥ جمعه 97/12/24 ساعت 4:49 عصر توسط AyN@Z نظر