سفارش تبلیغ
صبا ویژن
امپراطور احساس
Profile . Archive . Links . Posts . Designer

 

 

مـــا آدمـــــــا 

هـمـیــشـــه دلـتـنـــــگ اونــی  هـســتــیــــم کـــه نــیــســـــت!!

حـــوصــلـــه  کــســــــی رو نــداریـــــم کـــه هــســت

 واســــه هـمــیــنــــه اصــــن خـــوشـحــــال نـیــســتـیـــم ••• !!

 «یادت باشه »

 هـیــچــــوقـت کــســــــی رو پـــس نـــزن •••

 کـــه دوسـتــــت داره ••• مــراقـبــتــــه ••• نـگـــرانــتـــه •••!!

 چــــون یـــه روز بــیـــــدار مـیــشـــی و مـیــبـیــنــی •••

مــــاه رو از دســــت دادی••• !!

وقــتــــی کـــه داشـتــــی سـتـــــاره ها رو مـــــیـــــــشـــمـــردی••• 


جمعه 98/4/7 |  2:58 عصر | AyN@Z  | 
About Me

AyN@Z
Tags
Designed by : Black Theme


دانلود آهنگ جدید